Start

Välkommen till Svenska Krav Maga Förbundet.
Vi är ett förbund som lär ut enkelt och effektivt självförsvar utvecklad för verkligheten som den ser ut idag.

Våran målsättning är att utbilda och träna privatpersoner, företag, myndigheter samt utbilda nya och dom redan aktiva instruktörerna i realistiskt självförsvar.
Med vår helhetssyn på självförsvar och säkerhet vet vi hur man förebygger, hanterar och bearbetar situationer som berör hot och våld.

Den Krav Maga som du tränar på våra anslutna klubbar är enkel att lära och har metoder och tekniker för att hantera alla aspekter av självförsvar såsom konflikthantering,
mental förberedelse, stresshantering, taktik, sparkar och slag, olika slags vapen och markkamp etc.